มาใหม่ 0 ทั้งหมด 4918

เป็นตัวกลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันเพื่อเริ่มและจบกระบวนการซื้อ-ขายรถ โดยตัวกลางเว๊บ Rodbaan.Com ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงขายรถของผู้ขายใดๆทั้งสิ้น ทุกคนสามารถลงประกาศขายรถฟรี ซึ่งรถที่ลงประกาศต้องไม่เป็นรถที่ผิดกฎหมาย และที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ หากผู้ซื้อได้ตกลงซื้อรถโดยดูจากเว๊บ Rodbaan.Com แล้วนำรถที่ได้ไปใช้งานแล้วเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากสภาพรถไม่สมบูรณ์พร้อม ทางเว๊บ Rodbaan.Com ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดและคดีความทั้งหมด